21 April 2011

3 Fitnah Dunia Yang Menimpa


Fitnah dunia telah sedemikian hebatnya mengganas, menyerang dan menguasai fikiran majoriti umat manusia. Fitnah itu mengkristal menjadi ideologi yang banyak dianut manusia, iaitu materialisme. Rasulullah saw., Pada 14 abad lalu telah memprediksinya dalam sebuah hadis yang terkenal disebut dengan hadis Wahn,

"Hampir saja bangsa-bangsa mengepung kamu, sebagaimana orang lapar mengepung tempat makanan. Berkata seorang sahabat, "Apakah kerana kita sedikit pada masa itu? Rasul saw. bersabda, "Bahkan kalian pada saat itu banyak, tetapi kalian seperti buih, seperti buih lautan. Allah akan mencabut dari hati musuh kamu rasa takut pada kalian. Dan Allah memasukkan ke dalam hati kamu Wahn. Berkata seorang sahabat, "Apakah Wahn itu wahai Rasulullah saw? Rasul saw, bersabda, "Cinta dunia dan takut mati" (HR Abu Daud)


Dunia dengan segala isinya adalah fitnah yang banyak menipu manusia. Dan Rasulullah saw., Telah memberikan peringatan kepada umatnya dalam berbagai kesempatan, beliau bersabda dalam haditsnya: Dari Abu Said Al-Khudri ra dari Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya dunia itu manis dan lazat, dan sesungguhnya Allah menitipkannya padamu, kemudian melihat bagaimana kamu menggunakannya . Maka hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, kerana fitnah pertama yang menimpa bani Israel disebabkan wanita "(HR Muslim) (At-Taghaabun 14-15).

Macam-macam Fitnah Dunia

Secara umum fitnah kehidupan dunia dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, iaitu: wanita, harta dan kuasa.

Fitnah Wanita

Dahsyatnya fitnah wanita telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Bahkan surat 'Ali Imran 14 menempatkan wanita sebagai urutan pertama yang banyak dicintai oleh manusia dan pada masa yang sama menjadi fitnah yang paling berbahaya untuk manusia. Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum lelaki melebihi fitnah wanita" (HR Bukhari dan Muslim).

Fitnah wanita dapat menimpa siapa saja dari seluruh level tingkatan manusia baik dari kalangan pemimpin mahupun rakyat biasa. Sejarah telah membuktikan kenyataan tersebut. Banyak para pemimpin dunia yang jatuh kerana faktor fitnah wanita. Dan fitnah wanita juga boleh menimpa para dai dan pemimpin dai. Bahkan salah satu hadis yang paling terkenal dalam Islam, iaitu hadis niat, sebab keluarnya kerana ada salah seorang yang berhijrah ke Madinah untuk mengahwini wanita yang bernama Ummu Qais. Maka dikenallah dengan sebutan Muhajir Ummu Qais.

Banyak sekali bentuk fitnah wanita, jika wanita itu isteri maka banyak para isteri dapat memalingkan suaminya dari ibadah, dakwah dan amal shalih yang keutamaan lain. Jika wanita itu wanita selain isterinya, maka fitnah boleh berbentuk perselingkuhan dan perzinahan. Fitnah inilah yang sangat dahsyat yang menimpa banyak umat Islam.

Ada banyak cerita masa lalu baik yang terjadi di masa Bani Israil maupun di masa Rasululullah saw yang menyangkut wanita yang dijadikan objek fitnah. Kisah seorang rahib yang membakar jari-jari tangannya untuk mengingatkan diri dari azab neraka ketika berhadapan dengan wanita yang sangat siap pakai, kisah penjual minyak wangi yang mengotori dirinya dengan kotoran dirinya untuk wanita yang menggodanya lari, dan cerita nabi Yusuf as yang diabadikan Al-Quran. Itu kisah-kisah mereka yang selamat dari fitnah wanita. Sedangkan kisah mereka yang menjadi mangsa fitnah wanita lebih banyak lagi. Kisah rahib yang mengubati wanita kemudian berzina sampai hamil dan membunuhnya, hingga akhirnya musyrik kerana menyembah syaitan. Kisah raja Arab dari Bani Umayyah yang meninggal dalam pelukan wanita dan banyak lagi kisah-kisah yang lain.

Fitnah Harta

Fitnah dunia termasuk bentuk fitnah yang sangat dahsyat yang dikhuatiri Rasulullah saw, "Dari Amru bin Auf al-Anshari ra bahawa Rasulullah saw. mengutus Abu Ubaidah bin al-Jarrah ke al-Bahrain untuk memuat jizyahnya. Kemudian Abu Ubaidah datang dari bahrain dengan membawa harta benda dan orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Mereka berkumpul untuk solat Subuh dengan Nabi saw. tatkala selesai dan hendak pergi mereka mendatangi Rasul saw., dan beliau tersenyum ketika melihat mereka kemudian bersabda, "Saya yakin kamu mendengar bahawa Abu Ubaidah datang dari Bahrain dengan membawa sesuatu?" Mereka menjawab, "Betul wahai Rasulullah". Rasul saw. bersabda, "Berikanlah khabar gembira dan harapan apa yang menyenangkan kamu, demi Allah bukanlah kefakiran yang paling aku takutkan padamu tetapi aku takut dibukanya dunia anda sebagaimana telah dibuka bagi orang-orang sebelummu dan kamu akan berlumba-lumba mendapatkannya sebagaimana mereka berlumba-lumba, dan akan menghancurkanmu sebagaimana telah menghancurkan mereka. "(HR Bukhari dan Muslim).

Pada saat dimana dakwah sudah memasuki wilayah negara, maka fitnah harta harus semakin diwaspadai. Kerana pintu-pintu perbendaharaan harta sudah sedemikian rupa terbuka lebar. Dan fitnah harta, nampaknya sudah mula menimpa sebahagian aktiviti dakwah. Aromanya sudah sedemikian rupa tercium menyengat. Kegemaran main dan beraktivitas di hotel, berganti-ganti kereta dan membeli kereta mewah, berlumba-lumba membeli rumah yang mewah dan berlebih-lebihan dengan perabot rumah tangga, lebih asyik bertemu dengan rakan-rakan yang memiliki level sama dan para pegawai yang lain adalah beberapa fenomena fitnah harta .

Yang paling parah dari fitnah harta bagi para dai adalah menjadikan dakwah sebagai dagangan politik. Segala sesuatu mengatasnamakan dakwah. Berbuat untuk dakwah dengan berbuat atas nama dakwah bezanya sangat tipis. Menerima hadiah atas nama dakwah, menerima dana dan sumbangan musyarokah atas nama dakwah. Mendekat kepada penguasa dan menjilat pada mereka atas nama dakwah dan sebagainya.

Dalam konteks ini Rasulullah saw. dan para sahabatnya pernah ditegur keras oleh Allah kerana memilih mendapatkan ghonimah dan tawanan perang, padahal itu semua dengan pertimbangan dakwah dan bukan atas nama dakwah. Kejadian ini diabadikan Al-Qur'an surat Al-Anfaal (8): 67-68, "Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu) ... "

Fitnah Kekuasaan

Fitnah kekuasaan biasanya menimpa kalangan elit dan level tertentu dalam tubuh umat. Fitnah inilah yang menjadi pencetus fitnah kubra di masa sahabat, antara Ali ra dengan siti Aisyah r.a. dalam perang Jamal, antara Ali r.a. dengan Muawiyah r.a. dalam perang Siffin, antara Ali r.a. dengan kaum Khawarij.

Fitnah kekuasaan ini juga boleh menimpa gerakan dakwah dan memang telah banyak menimpa gerakan dakwah. Para aktivis gerakan dakwah termasuk para pemimpin gerakan dakwah adalah manusia biasa yang tidak ma'sum dan tidak terbebas dari dosa dan fitnah. Yang bebas dari fitnah dan kesalahan adalah manhaj Islam. Sehingga fitnah kuasa boleh menimpa mereka kecuali yang dirahmati Allah. Kecintaan untuk terus memimpin dan berkuasa baik dalam kawasan awam mahupun struktur suatu organisasi adalah sebahagian dari fitnah kuasa.

Fitnah kekuasaan yang paling dahsyat menimpa aktivis dakwah adalah perpecahan, saling menjatuhkan, saling memfitnah bahkan saling membunuh. Dan semua itu pernah terjadi dalam sejarah Islam. Semoga kita semua diselamatkan dari semua bentuk fitnah ini.

Untuk mengantisipasi semua bentuk fitnah dunia ini, maka kita harus sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berlindung dari keburukan fitnah dunia. Mengukuhkan peribadi kita sehingga menjadi jiwa rabbani bukan jiwa Maadi (materialis) dan juga bukan jiwa Rahbani (jiwa pendeta yang suka kultus). Disamping itu kita harus mengukuhkan pemahaman kita tentang hakikat dunia, risalah manusia dan keyakinan tentang hisab dan hari akhir.

1. Hakikat Harta dan Dunia

· Kesenangan yang menipu. [QS. Ali Imran (3): 185]

· Kegembiraan yang terhad dan sementara. [QS. Ali Imran (3): 196-197]

· Jalan atau jambatan menuju akhirat, Rasulullah saw bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir." (HR Bukhari dari Ibnu Umar)

Manusia diciptakan Allah sebagai pemimpin yang harus memakmurkan bumi. Maka mereka harus menguasai dunia atau harta bukan dikuasai oleh harta. Sebagaimana doa yang diungkapkan oleh Abu Bakar ra, "Ya Allah jadikanlah dunia di tanganku, bukan masuk ke dalam hatiku." Seperti itulah seharusnya seorang pemimpin. Memberi teladan tentang pengorbanan total dengan segala harta yang dimiliki, bukan malah mencontohkan kepada pengikutnya mengelus-elus kereta mewah dengan hati penuh berharap bisa memiliki.

2. Meyakini hari Hisab dan Pembalasan.

Manusia harus mengetahui dan sedar bahawa kekayaan yang mereka miliki akan dihisab dan dibalas di akhirat kelak. Bahkan semua yang dimiliki dan dinikmati manusia baik kecil maupun besar akan direkodkan dan dipertanggungjawabkannya. Oleh itu mereka harus berhati-hati dalam mencari harta kekayaan dan dalam membelanjakannya.

3. Sedar dan menyakini bahawa kenikmatan di akhirat jauh lebih nikmat dan abadi.

Rasulullah saw bersabda: "Allah menjadikan rahmat 100 bahagian, 99 bahagian Allah tahan dan Allah turunkan ke bumi satu bahagian. Satu bahagian itulah yang menyebabkan sesama makhluk saling menyayangi sampai kuda mengangkat telapak kakinya dari anaknya bimbang mengenainya. "(Muttafaqun 'alaihi)

Begitulah, kenikmatan paling nikmat yang Allah berikan di dunia hanyalah satu bahagian sahaja dari rahmat Allah swt sedangkan sisanya Allah tahan dan hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman di syurga.

Dan kesimpulannya agar kita terbebas dari fitnah dunia, maka kita harus membentuk diri kita menjadi karaktersitik rabbaniyah bukan madiyah dan juga bukan rahbaniyah. Jiwa inilah yang selalu mendapat bimbingan Allah kerana sentiasa berintraksi dengan Al-Qur'an baik dengan cara mempelajarinya mahupun dengan cara mengajarkannya.

Wallahu a'lam

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Laundry Detergent Coupons